Ceník
Ceny právních služeb

Protože každý případ je zcela individuální, ceny za právní služby se vždy odvíjí od dohody s klientem.

Cena může být sjednána hodinově, kde se sazby pohybují od 2.000,- Kč do 3.500,- Kč za hodninu práce advokáta, vyjímečně více.

Cena může být sjednána jako podíl na výsledku sporu, maximálně ve výši 25 % z vysouzené částky.

Cena může být sjednána pevně, to jest přesně daná dohodnutá částka za celý případ, bez ohledu na obtížnost a časovou náročnost.

Zdarma pro klienta bude většina vymáhání pohledávek, kde naše kancelář převezme rizika a odměna bude hrazena pouze ze soudem přiznaných a vymožených nákladů právního zastoupení.

Zdarma pro klienta bude vždy advokátní úschova nad 2 mil. Kč, u realitních kanceláří dokonce bez tohoto omezení. Odměnou naší kanceláře je v takovém případě bankovní úrok připsaný za dobu úschovy.

Při stálém právním zastupování podnikatelských subjektů může být cena sjednána měsíčním paušálem.

K cenám se vždy připočítává DPH a vždy je s klientem podepsána smlouva o poskytnutí právních služeb.

 


 

YTJiM